Ai intrebari? Suna la 0374.77.00.00

Ai intrebari? Suna la 0374.77.00.00

Ai intrebari? Suna Acum! 0374.77.00.00

Regulament Campanie Lucky Draw

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“START OF LIFE YOURSTUFF – LUCKY DRAW”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei “Start of Life Yourstuff – Lucky Draw” („Campania”) este Your Stuff S.R.L., cu sediul social în comuna Corbeanca, Sat Tamași, str Bisericii nr 50, județ Ilfov, înregistrată la registrul comerțului sub nr J40/591/2011, CUI 28141905, atribut fiscal RO, cont bancarRO43INGB0001008211028910 deschis la ING sucursala Metropolis (denumită în cele ce urmează “Organizator”), reprezentată legal de Domnul Laurențiu Miron, în calitate de administrator.

Campania se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu prevederile prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator. Prin completarea formularului corespunzător campaniei, sunteți de acord să respectați și să fiți obligat în mod legal de termenii și condițiile stipulate în acest Regulament și a dispozițiilor Termenilor și Condițiilor generale (disponibile aici: Termeni si Conditii - Pentruanimale.ro), și care vor lua forma unui contract între dvs. și Organizator (denumit în continuare “Contractul”).

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 și a legislației în vigoare aplicabile.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Această Campanie se desfășoară pe platforma online www.pentruanimale.ro. Platforma online este operată de către Organizator.

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională se desfășoară în perioada 01.03.2021 – 31.03.2021.

SECȚIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică majoră care are cel puțin un câine sau o pisică și care achiziționează de pe site-ul www.pentruanimale.ro mâncare pentru câine sau pisică aflat(ă) în perioada de juniorat și care este produsă de Royal Canin în valoarea finală minimă de 30 lei (fără a include cheltuieli de transport) (denumit in continuare “Participant”). În valoarea finală minimă de 30 lei nu intra alte produse pentru câini și/sau pisici aflați în perioada de juniorat comercializate de alți producători alții decât Royal Canin și nici alte produse destinate altor animale de companie. Produsele participante în Campanie  pot fi consultate in Anexa 1 a acestui regulament.

Pentru evitarea oricărui dubiu, se definesc ca fiind în perioada de juniorat următoarele categorii de animale de companie:

·     Pisică cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 luni;

·     Căței de talie mică (a căror greutate la vârsta de adult nu depășește 10 kg) cu vârsta cuprinsă la momentul înregistrării Participantului în campanie între 0 – 10 luni;

·     Căței de talie medie (a căror greutate la vârsta de adult se încadrează intre 10 – 25 kg) cu vârsta cuprinsă la momentul înregistrării Participantului în campanie între 0 – 12 luni;

·     Căței de talie mare (a căror greutate la vârsta de adult se încadrează intre 25 – 45 kg) cu vârsta cuprinsă la momentul înregistrării Participantului în campanie între 0 – 15 luni; și

·     Căței de talie gigant (a căror greutate la vârsta de adult depășește 45 kg) cu vârsta cuprinsă la momentul înregistrării Participantului în campanie între 0 – 24 luni.

Fiecare Participant răspunde integral pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor pe care le pune la dispoziția Organizatorului și acceptă în mod expres faptul că Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru orice prejudiciu direct sau indirect în legătură cu completarea eronată sau cu rea-voință a formularului și/sau cu punerea la dispoziția Organizatorului a informațiilor pe care acesta le solicită în legătură cu prezenta campanie.

În cazul în care Organizatorul descoperă sau ia la cunoștință prin orice metodă faptul că Participantul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la prezenta campanie (incluzând dar fără a se limita la, Participantul este minor, Participantul nu deține un câine sau o pisică – prin deține urmând a se înțelege indicarea numelui Participantului în carnetul de sănătate al animalului de companie, animalul de companie nu se află în perioada de juniorat, etc.), Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina Participantul din Campanie și/sau de a revoca premiul acordat), precum și de a apela la orice remediu legal care îi este pus la dispoziție de legislația în vigoare.

În cazul în care Organizatorul solicită acest lucru, Participantul este obligat să facă dovadă identității sale, a dreptului de proprietate asupra animalului de companie și/sau a vârstei animalului de companie.

SECȚIUNEA 6. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Campania constă în posibilitatea acordată Participanților care achiziționează mâncare pentru câini și pisici aflați în perioada de juniorat produsă de Royal Canin în valoare finală minimă de 30 lei (fără a include cheltuieli de transport) de pe site-ul www.pentruanimale.ro în perioada de desfășurare a Campaniei (“Condițiile de Eligibilitate”) de a participa la o tragere la sorți în urma căreia Participanții extrași pot câștiga anumite premii descrise mai jos.

Un Participant dobândește dreptul de a intra în tragerea la sorți în urma unei achiziții realizate conform Condițiilor de Eligibilitate și sub rezerva nereturnării produselor astfel achiziționate în perioada 01.03.2021 – 15.04.2021. Pentru a evita orice dubiu, dacă un Participant plasează o cerere de retur sau returnează o parte sau toate produsele achiziționate (în urma unei achiziții care îndeplinește Condițiile de Eligibilitate) în ceea ce privește respectiva achiziție, Participantul va fi exclus de la tragerea la sorți.

În urma unei achiziții care îndeplinește Condițiile de Eligibilitate, Participantul va deveni eligibil pentru tragerea la sorți urmând a fi identificat cu numărul facturii emise de Organizator în ceea ce privește respectiva achiziție. Un Participant poate realiza mai multe achiziții distincte care îndeplinesc Condițiile de Eligibilitate urmând a-i fi alocat câte un număr unic cu care va participa la tragerea la sorți, și anume numărul facturii corespunzătoare unei achiziții relevante.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 19.04.2021 și se va realiza prin extragerea aleatorie de către Organizator a 62 de numere de facturi considerate a fi eligibile în conformitate cu acest Regulament. În plus, după  extragerea celor 62 de numere, se va mai realiza o extragere suplimentară pentru a asigura un număr de câștigători de rezervă în cazul în care cei extrași din prima tranșă sunt descalificați sau nu pot fi contactați pentru a intra în posesia premiilor. Prin urmare, se vor extrage 2 numere de facturi pentru a asigura rezerva pentru marele premiu la categoria pisică și câine, și câte 5 numere de facturi pentru ambele categorii în ceea ce privește celelalte premii.

Numărul fiecărei facturi eligibile va fi introdus într-un software care permite extragerea aleatorie (fără posibilitatea Organizatorului de a introduce parametri care să determine anumite numere să fie extrase). În urma acestei extrageri realizate în data de 19.04.2021, Organizatorul va publica pe site lista câștigătorilor și premiul aferent fiecărui Participant al cărui număr de factură a fost extras. Organizatorul nu va publica numele și nici alte elemente care permit identificarea Participanților de către un terț. Prin urmare, Organizatorul va publica numerele facturilor extrase și premiu corespondent.

În cel mai scurt timp după extragere, Organizatorul va contacta fiecare Participant care este câștigător pentru a-l informa cu privire la premiul câștigat și pentru a stabili detaliile în care Participantul va intra în posesia premiului obținut. Datele de contact ale Participantului câștigător sunt cele furnizate de Participant Organizatorului la data plasării comenzii eligibile, iar orice modificare a acestor date de contact sau caracter eronat cu privire la acestea pot conduce la imposibilitatea Participantului câștigător de a primi premiul. Organizatorul nu își asumă vreo responsabilitate cu privire la caracterul corect și deplin al datelor de contact furnizate de Participant și nici cu privire la imposibilitatea de a pune la dispoziția Participantului câștigător premiul aferent.

În cazul în care Participantul, direct sau indirect prin alte persoane încearcă să eludeze aceste termenii și condițiile acestui, Organizatorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Participantului la campanie și de a nu mai acorda premiul câștigat în urma tragerii la sorți.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Valoarea totală a premiilor care vor fi oferite în această Campanie este de 16000 lei (fără TVA).

Premiile care vor fi oferite în urma tragerii la sorți sunt:

·         1 premiu constând în mâncare pentru pisică (un singur tip de produs, constând în hrană uscată Royal Canin) pentru o perioadă de 1 (un) an în funcție de vârsta pisicii și cantitatea de hrană indicată în ghidul produsului respectiv de către Royal Canin.

·         1 premiu constând în mâncare  pentru câine (un singur tip de produs constând în hrană uscată Royal Canin) pe o perioadă de 1 (un) an în funcție de vârsta câinelui și cantitatea de hrană lunară indicată în ghidul produsului respectiv de către Royal Canin
·        30 de premii pentru pisică, fiecare premiu constând într-un pachet format din:

o   1 container metalic pentru depozitarea hranei, cu capacitatea de 2 kg

o   1 tunel de joaca pentru pisici

o   1 jucarie interactiva de hranire pentru pisici

o   1 castron inox cu capacitatea 177 ml

o   1 minge cu iarba pisicii

  •    30 de premii pentru câine, fiecare premiu constând într-un pachet format din:

o   1 rucsac

o   1 container din plastic cu capacitatea de 48 L pentru depozitarea hranei

o   1 castron inox cu capacitatea 946 ml

o   1 lesa rosie din material textil cu lungimea de 126 cm

o   1 dispenser pentru pungi igienice

SECȚIUNEA 8. TAXE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate de Organizator prin intermediul prezentei Campanii (și anume contravaloarea stabilită în acest Regulament a fiecărui premiu) în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a Participantului. Participanților la această Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de serviciile de curierat în cazul solicitării scrise a unei copii a Regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator).

SECȚUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației din România pe site-ul www.pentruanimale.ro accesând link-ul: pentruanimale.ro/landing/campanie-rc-junior pe toată perioada desfășurării Campaniei.

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679, Legii nr 190 / 2018, respectiv a oricărei legi aplicabile în România privind protecția datelor cu caracter personal stocate și/sau prelucrate de Organizator pe perioada de un an calendaristic de la data finalizării Campaniei. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Participanții la Campanie, beneficiază de toate drepturile prevăzute de  Regulamentul (UE) 2016/679 și de Legea 190 / 2018 privind protecția datelor personale stocate pe durata campaniei, precum:

·         dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de catre Organizator;

·         dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care ii privesc:

·         dreptul de a solicita Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal care ii privesc atunci când acestea nu mai sunt necesare in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei;

·         dreptul de a solicita Organizatorului restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;

·         dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care ii privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;

·         dreptul de a se opune prelucrarii, inclusiv celor efectuate in scopuri de marketing; având in vedere faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor sunt necesare pentru validarea inscrierii in Campanie a acestora, Organizatorul nu va putea asigura participarea la Campanie a participantilor care isi exercita dreptul la opozitie, acestia urmând a fi descalificat din Campanie.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, precum si pentru adresarea oricarei intrebari, comentariu sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, participantii se pot adresa responsabilului cu protectia datelor al Organizatorului, la adresa de posta electronica: [email protected] sau în scris, prin scrisoare recomandată cu conținut declarat la adresa Organizatorului menționată în secțiunea 1.

În măsura în care Participanții doresc să înainteze o plângere cu privire la prelucrările efectuate de către Organizator a datelor cu caracter personal, Participanții se pot adresa atât Organizatorului cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor trimise de Participant.

Participarea la această Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament și a Contractului.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu își va asuma răspunderea:

·         cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă sau a rețelelor de internet

·         în cazul în care sunt furnizate informații false sau eronate

·         pentru eventualele disfuncționalități în derularea promoției ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea

·         pentru erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a Participanților în timpul cât aceștia accesează pagina de Campanie

·         pentru erori cauzate de folosirea incorectă  a computerului personal sau a telefonului în timpul cât aceștia accesează pagina de Campanie

·         în cazul folosirii cu rea-voință a tehnologiei și a site-ului www.pentruanimale.ro de către Participanți în scopul de a manipula Campania.

·         pentru erori cauzate de folosirea unor tehnologii incompatibile cu mediul digital în care se desfășoară campania.

Organizatorul nu este răspunzător pentru mesajele comunicate de către Participanți în alte medii de comunicare (exemplu, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, blog-uri, alte site-uri web, etc.) ori pentru consecințele care decurg din această acțiune. Participantul este responsabil pentru diseminarea acestor mesaje cu privire la campanie, Organizator sau angajații și colaboratorii Organizatorului și în acest sens, Organizatorul își rezervă de a acționa în instanță Participantul pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv prejudicii de imagine, reputație, etc.) cauzate de Participant din culpă sau cu intenție. Participantul va despăgubi Organizatorul privind orice costuri, pierderi, cheltuieli sau daune suferite de Organizator ca urmare a nerespectării de către Participant a prezentului Regulament și/sau Contract.

Angajații Organizatorului și rudele până la gradul IV inclusiv al acestora nu pot participa la Campanie. În cazul în care aceștia participă și sunt extrași la tragerea la sorți, respectiva extragere va fi anulată și tragerea la sorți pentru premiul respectiv va fi reluată.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înainte de termenul stabilit in SECȚIUNEA 4, oricând în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 13. DISPOZIȚII GENERALE. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Acest Contract (așa cum acesta poate fi modificat unilateral de către Organizator prin modificarea Regulamentului și/sau a Termenilor și Condițiilor) reprezintă întreaga înțelegere și înlocuiește toate înțelegerile prealabile scrise sau verbale dintre dvs. și Organizator.

În conformitate cu articolul 1203 din Codul Civil Român, dvs. confirmați în mod expres faptul că acceptați să fiți obligat de toate clauzele/ paragrafele neuzuale stipulate în acest Contract, pe care le-ați citit cu atenție, v-ați luat timpul necesar pentru a le înțelege și a le revizui și în legătură cu care ați avut suficient timp pentru a angaja servicii juridice de asistență.

Dacă orice prevedere din acest Contract este interzisă de lege sau stabilită de o instanță de judecată ca fiind nelegală, nulă sau care nu poate fi pusă în executare, acea prevedere va fi, în măsura necesară, separată de restul acestui Contract și va fi considerată a fi nescrisă în măsura posibilă fără a afecta celelalte prevederi din acest Contract și nu va afecta în nicio circumstanță validitatea sau posibilitatea punerii în executare a acestui Contract.

Nicio întârziere, neglijență sau amânare din partea oricărei părți la acest Contract în punerea în executare împotriva celeilalte părți oricărui termen sau condiție din acest Contract nu va fi considerată a fi o renunțare și nici nu va afecta în niciun fel orice drept conferit de acest Contract respective părți. Niciun drept, prerogativă sau remediu conferit de acest Contract sau rezervat pentru oricare parte nu este exclusivă în raport de orice alte drepturi, prerogative sau remedii aflate la dispoziția acelei părți.

Nu puteți să cesionați sau să transferați niciun drept sau obligație în baza acestui Contract fără acordul nostru prealabil scris. Noi putem cesiona sau transfera drepturile și obligațiile noastre în baza acestui Contract către orice terț fără consimțământul dvs. scris și prealabil, dar vă vom notifica de îndată cu privire la o astfel de cesiune sau transfer.

Acest Contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legislația din România. Orice litigii care se nasc din sau în legătură cu acest Contract vor fi soluționate în mod amiabil. Orice litigiu izvorând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv cu privire la încheierea, anularea, interpretarea, executarea sau încetarea sa va fi soluționat de instanța competentă de la sediul nostru social din județul Ilfov, România. 

 

Anexa 1 Produsele participante in campanie

 

 Cod Produs Denumire Produs  Cod Produs  Denumire Produs 
 3005992  BHN BULLDOG PUPPY 3 kg  Y1464882115  BHN BULLDOG PUPPY 12 kg
 3005996  BHN CHIHUAHUA PUPPY 1.5 kg  100022  BHN DACHSHUND PUPPY 1.5 kg
 Y1473423859  BHN FRENCH BULLDOG PUPPY 3 kg  3006003  BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 1 kg
 3006002  BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 3 kg  100008  BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 12 kg
 Y1493819302  BHN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 1 kg  3006007  BHN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 3 kg
 100016  BHN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 12 kg  3006009  BHN LABRADOR PUPPY 1 kg
 100004  BHN LABRADOR PUPPY 3 kg  3005692  BHN LABRADOR PUPPY 12 kg
 Y1475872471  BHN PUG PUPPY 1.5 kg  100999  BHN ROTTWEILER PUPPY 12 kg
 3006022  BHN SHIH TZU PUPPY 500 g  3006023  BHN SHIH TZU PUPPY 1.5 kg
 100001  BABYDOG MILK 400 g  4002836  SHN X-SMALL PUPPY 500 g
 3006028  BHN YORKSHIRE PUPPY 500 g  3006029  BHN YORKSHIRE PUPPY 1.5 kg
 4002835  SHN X-SMALL PUPPY 1.5 kg  3006657  SHN MINI STARTER MOTHER & BABYDOG 3 kg
 3006188  SHN MINI STARTER MOTHER & BABYDOG 8.5 kg  3005779  SHN MINI PUPPY 800 g
 3005781  SHN MINI PUPPY 2 kg  3005780  SHN MINI PUPPY 4 kg
 3005782  SHN MINI PUPPY 8 kg  3006663  SHN MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG 4 kg
 3006187  SHN MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG 12 kg  100071  SHN MEDIUM PUPPY 1 kg
 100072  SHN MEDIUM PUPPY 4 kg  100073  SHN MEDIUM PUPPY 15 kg
 3006665  SHN MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG 4 kg  3006186  SHN MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG 15 kg
 100087  SHN MAXI PUPPY 1 kg  100088  SHN MAXI PUPPY 4 kg
 3006654  SHN MAXI PUPPY 15 kg  3006185  SHN GIANT STARTER MOTHER & BABYDOG 15 kg
 100103  SHN GIANT PUPPY 1 kg  Y1522750255  SHN GIANT PUPPY 3.5 kg
 100105  SHN GIANT PUPPY 15 kg  Y1522758798  SHN GIANT JUNIOR 3.5 kg
 100107  SHN GIANT JUNIOR 15 kg  3007047  STARTER MOUSSE CAN 195 g
 Y1539077774  MINI PUPPY GRAVY 85 g  Y1539084683  MEDIUM PUPPY GRAVY 140 g
 Y1539087330  MAXI PUPPY GRAVY 140 g  1007119110  FBN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 400 g
 1007119111  FBN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 2 kg  Y1454742201  FBN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 10 kg
 Y1461341746  FBN MAINE COON KITTEN 2 kg  Y1461340345  FBN MAINE COON KITTEN 10 kg
 1007119107  FBN PERSIAN KITTEN 400 g  1007119108  FBN PERSIAN KITTEN 2 kg
 Y1464898009  FBN PERSIAN KITTEN 10 kg  101300  BABYCAT MILK 300 g
 100114  FHN MOTHER & BABYCAT 400 g  100115  FHN MOTHER & BABYCAT 2 kg
 100116  FHN MOTHER & BABYCAT 4 kg  100117  FHN KITTEN 400 g
 3005701  FHN KITTEN 2 kg  1007119106  FHN KITTEN 4 kg
 100119  FHN KITTEN 10 kg  2147483671  FHN KITTEN STERILISED 400 g
 2147483672  FHN KITTEN STERILISED 2 kg  100158  MOTHER & BABYCAT CAN MOUSSE 195 g
 Y1457361883  KITTEN GRAVY 12 x 85 g  Y1502870426  KITTEN LOAF 85 g
 Y1553088092  KITTEN JELLY 85 g    


 

 Rezultate extragere
Castigatori categoria "Caine" Castigatori categoria "Pisica"
Nume Tip Premiu Nr document Nume Tip Premiu Nr document
Nagy S. Marele Premiu YRSTFF243380 Marcela L. Marele Premiu YRSTFF248584
Gheorghe D. Kit YRSTFF247704 Cata M. Kit YRSTFF250282
Mircea P. Kit YRSTFF246299 Daniel B. Kit YRSTFF252778
Iulia S. Kit YRSTFF247014 Viorica M. Kit YRSTFF251332
Mhai-Ionut O. Kit YRSTFF242390 Andrei V. Kit YRSTFF247225
Costel E. Kit YRSTFF251903 Tudor D. Kit YRSTFF253289
Maria C. Kit YRSTFF251842 Dinu C. Kit YRSTFF252695
Alexandru N. Kit YRSTFF244907 Gabriela N. Kit YRSTFF247985
Claudiu I. Kit YRSTFF248701 Madalina G. Kit YRSTFF244011
Laura P. Kit YRSTFF245568 Oana M. Kit YRSTFF249097
Marian C. Kit YRSTFF253278 Daniel B. Kit YRSTFF248781
Cristina P. Kit YRSTFF249696 Alina J. Kit YRSTFF244246
Beatrice C. Kit YRSTFF247599 Andreea B. Kit YRSTFF244052
Elisabeta S. Kit YRSTFF252096 Antonia G. Kit YRSTFF250849
Eugen T. Kit YRSTFF245676 Cristian P. Kit YRSTFF246384
Alexandra V. Kit YRSTFF245363 Cristina N. Kit YRSTFF247708
Simion A. Kit YRSTFF247213 Bianca D. Kit YRSTFF246486
Sara P. Kit YRSTFF251651 Simona G. Kit YRSTFF249530
Mariana I. Kit YRSTFF243323 Alexandra H. Kit YRSTFF245579
Cristina B. Kit YRSTFF251045 Adelina O. Kit YRSTFF247986
Raluca R. Kit YRSTFF248796 Radu B. Kit YRSTFF252210
Todoran S. Kit YRSTFF250363 Ionel P. Kit YRSTFF250276
Monica M. Kit YRSTFF245301 Gabriela Ioana C. Kit YRSTFF250817
Beniamin I. Kit YRSTFF243769 Adrian M. Kit YRSTFF252653
Olguta T. Kit YRSTFF247804 Valentina B. Kit YRSTFF248606
Alin C. Kit YRSTFF253252 Simona P. Kit YRSTFF250803
Mihaela M. Kit YRSTFF252898 Anemaria P. Kit YRSTFF245220
Alin Nicolae R. Kit YRSTFF251246 Alina D. Kit YRSTFF243412
Catalin P. Kit YRSTFF250254 Elena K. Kit YRSTFF247263
Paula S. Kit YRSTFF243190 Fevronia S. Kit YRSTFF249185
Steliana E. Kit YRSTFF250760 Marylena V. Kit YRSTFF247397

Info Transport

Informatii despre livrarea comenzilor

Transport GRATUIT

Taxa de Transport

Livrare in 2-4 zile lucratoare

Livrarea produselor comandate se face in termen de 2-4 zile lucratoare de la plasarea comenzii. Livrarile in afara Bucurestiului se fac prin intermediul unei firme de curierat - coletul ajunge la dvs. in 24 - 48 de ore dupa expediere.

Introduceti o adresa de e-mail valida!


Pentru a te abona la newsletterul nostru, te rugam
sa introduci adresa ta de e-mail.

Eroare! Adresa de mail exista deja!


Multumim!

MERGI SUS